Afbeelding

Politie en SVH pakken diplomafraude onder horecaportiers hard aan

Horeca Algemeen
Sinds de heropening van de horeca is er een grote vraag naar horecaportiers om evenementen en uitgaansavonden in de horeca in goede banen te leiden. De Nationale Politie en Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) zien een buitensporige toename van diplomafraude. Bij controles door de politie blijkt een deel van de horecaportiers te beschikken over vervalste diploma’s. Op basis van deze vervalste diploma’s zijn ten onrechte beveiligingspassen afgegeven waarmee portiers bij de deur staan. Dit leidt tot onveilige situaties, omdat de betreffende frauderende portiers niet over de vereiste vaardigheden en papieren beschikken. Uiteindelijk kan de horecaondernemer die de portier al dan niet via een bedrijf inhuurt, de dupe worden. Hij is verantwoordelijk voor de veiligheid in en rond het bedrijf.
Noodzaak De noodzaak van goede horecaportiers blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De toename van het aantal openbare orde misdrijven is ten opzichte van 2019 met 65% gestegen. Nu alles weer open is, is het aannemelijk dat deze stijgende trend zich doorzet in 2022. Dat maakt het nog noodzakelijker dat gekwalificeerde mensen bij de deur staan.
Politie Er is binnen de politie een specifieke themagroep die zich onder andere bezighoudt met de beveiliging in de horeca. Deze zogeheten themagroep Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (WPBR) heeft in samenspraak met SVH alle regionale politie-eenheden opgeroepen de controle op te voeren. Zowel bij het afgeven van de beveiligingspas, als aan de deur bij de bedrijven moet de controle worden opgevoerd. De politie mag een pas voor een horecaportier afgeven wanneer de aanvrager in het bezit is van het diploma SVH Horecaportier. Via het Diplomaregister van SVH, waarin alle gediplomeerde horecaportiers zijn opgenomen, kan de politie of werkgever controleren of iemand daadwerkelijk in het bezit is van dit diploma.
Controle aan de deur De politie controleert aan de deur bij horecagelegenheden en evenementen. Deze controle is cruciaal om eventuele fraude op te sporen. De twee meest voorkomende vormen van fraude zijn het vervalsen van diploma’s en identiteitsfraude. In het geval van identiteitsfraude heeft een ander zich voorgedaan als examenkandidaat met vervalste legitimatie. Deze persoon heeft tegen betaling namens iemand anders het examen afgelegd. Ook is het voorgekomen dat tijdens de aanvraag van de beveiligingspas iemand met een vervalst diploma er tussendoor is geglipt. De politie is daarom voornemens om met terugwerkende kracht deze controle (nogmaals) uit te voeren.
Een woordvoerder van de themagroep WPBR licht toe: “Op deze manier proberen we eventuele fraudegevallen alsnog boven water te krijgen en zo misstanden bij de deur te voorkomen. In geval van fraude wordt de toestemming en de beveiligingspas per direct ingetrokken. Daarnaast wordt door SVH altijd aangifte gedaan van valsheid in geschrifte. Het betreft hier een misdrijf uit het Wetboek van Strafrecht.”
Ricardo Eshuis, directeur van SVH: “SVH is door het ministerie van Justitie en Veiligheid aangewezen als certificerende instantie voor horecaportiers. SVH neemt haar taak hierin zeer serieus omdat veilig uitgaan juist in deze tijd na de lockdowns een grote behoefte is van zowel gasten als de horecabedrijven.” Verder wijst Eshuis op het feit dat de diploma’s zijn voorzien van zichtbare en niet zichtbare echtheidskenmerken. “Mensen die knutselen met photoshop vallen nagenoeg altijd door de mand. Iemand die bijvoorbeeld vergeten is zijn geboortedatum aan te passen en op 3-jarige leeftijd zijn horecaportiers diploma behaald heeft, dat halen we er echt wel uit. Ook komt het voor dat mensen hun handtekening importeren in een PDF bestand waardoor er zo’n mooi grijs balkje op het document verschijnt. Dit zijn wat simpele voorbeelden, maar daarnaast hebben wij onze handen echt vol aan geraffineerde identiteits- en diplomafraude”, aldus Eshuis.
Oproep Heb je als ondernemer horecaportiers aan de deur staan en wil je zeker weten dat zij voldoen aan de eisen, check dan het Diplomaregister van SVH via www.svh.nl/Registers/SVH-Diplomaregister of neem contact op met SVH.
Huur jij als ondernemer portiers in via een bedrijf, dan ligt de eerste verantwoordelijkheid bij dat bedrijf. Zorg er dan voor dat je zeker weet dat zij werken met gediplomeerde en geregistreerde horecaportiers.
Om identiteitsfraude bij examens te voorkomen worden bij de praktijkexamens van horecaportiers altijd opnames gemaakt zodat altijd te herleiden is wie wanneer examen heeft gedaan.
Eshuis: “Vanuit SVH vinden we het jammer dat dit moet, maar we willen in samenwerking met de politie echt voorkomen dat horecaondernemers de dupe worden van frauderende portiers. We willen bovenal veiligheid voor alle gasten tijdens een avond ui