Afbeelding

Overheidssubsidies nu ook voor horecaopleidingen met SVH-erkenning óf SVH-diploma

Horeca Algemeen
Goed nieuws voor de horeca: horecaopleidingen die leiden tot een diploma van SVH óf opleidingen die SVH-erkend zijn, komen in aanmerking voor subsidie. Dit is dé impuls om Leven Lang Ontwikkelen ook in de horeca echt op gang te krijgen. Vanaf 1 januari 2022 kunnen cursisten tot € 1.000,- subsidie krijgen wanneer zij, bij opleiders die door SVH erkend zijn óf die werken met SVH-diploma’s, een opleiding afronden. De subsidie komt vanuit de zogenaamde STAP-regeling waarvoor jaarlijks 218 miljoen euro beschikbaar is. Uniek voor de horeca!
STAP STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarktpositie en vervangt de huidige belastingaftrek voor studiekosten. Het doel is dat zowel niet-werkenden als werkenden met deze subsidie zelf de regie kunnen nemen over hun loopbaanontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling. “Dat is exact waar onze SVH-diploma’s voor ontwikkeld zijn: gedurende verschillende fases van het leven mensen de mogelijkheid bieden zich verder te ontwikkelen. Of het nu om een starter op de (horeca)arbeidsmarkt gaat of om iemand die zich wil verbeteren en of specialiseren in een vakgebied. Met de STAP-subsidie is starten in een baan in de horeca of doorontwikkeling voor alle medewerkers mogelijk, juist met opleidingen buiten het mbo”, aldus de opgetogen directeur van SVH Ricardo Eshuis.
Jaarlijks 218 miljoen beschikbaar De STAP-budget regeling is een subsidieregeling van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en zal uitgevoerd worden door UWV. De invoeringsdatum is 1 januari 2022. Voor de regeling is een jaarlijks totaalbudget beschikbaar van 218 miljoen euro waarmee er ruimte zal zijn voor jaarlijks 200.000 tot 300.000 toekenningen verdeeld over zes aanvraagtermijnen. Daarbij geldt: op=op. Het UWV voert de regeling uit.
Register (RIO) Er wordt in opdracht van OCW een zogenaamd STAP-register gebouwd door DUO. Dit betreft het Register Instellingen en Opleidingen (RIO). Hierin komen alle landelijke opleidingen te staan die aan de criteria voldoen en in aanmerking komen voor een STAP-subsidie.
SVH-erkenning Zonder SVH-erkenning komt een horecaopleiding niet in het register. Op voorspraak van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en VNO-NCW is SVH aangewezen als erkennende instantie voor de sector van de horeca en hospitality. “SVH is de partij die, opleiders die voldoen aan de criteria, doorzet naar het register van DUO. Het gaat dan specifiek om de opleidingen die aan de eisen voldoen voor subsidie. Dit wordt geborgd door de SVH-erkenningsregeling voor horecaopleidingen, hét kwaliteitskeurmerk voor opleidingen in de horeca. SVH leidt niet zelf op maar zoekt juist de samenwerking met goede opleiders. SVH borgt als neutrale partij de kwaliteit van particuliere horecaopleidingen. De SVH-erkenning is daarvoor in de horeca hét keurmerk.”, zegt Eshuis. Voor het mbo geldt deze erkenning niet. Deze opleidingen vallen onder OCW en staan onder toezicht van de Inspectie van het Onderwijs waarvoor eigen kwaliteitskaders gelden. Mbo-horecaopleidingen komen sowieso in het register.
Uniek Het is voor het eerst dat ook particuliere horecaopleidingen in aanmerking komen voor dit soort overheidssubsidies. Met dank aan KHN en VNO-NCW die hiervoor hebben gepleit bij OCW. “Uniek. En heel erg nodig”, zegt Eshuis. “Het is dé impuls om Leven Lang Ontwikkelen in de horeca een boost te geven. Opleiders gaan met het UWV een samenwerking aan voor de subsidieregeling. Dat is het mooie: onderweg blijft er niks aan de strijkstok hangen voor derden: alles komt ten goede aan de opleiding van de cursist.”
NLQF Een tweede optie om als particuliere horecaopleiding in het Register te komen is wanneer de opleiding wordt afgerond met een SVH-diploma dat is ingeschaald volgens NLQF. Dit is een internationale standaard voor diplomawaardering. Op basis van deze standaard worden bijvoorbeeld alle diploma’s voor kok op hetzelfde niveau ingeschaald. Dat is een must in onze internationale arbeidsmarkt. Op dit moment zijn de volgende diploma’s van SVH ingeschaald in NLQF:
- SVH Bedieningsassistent (NLQF niveau 1)
- SVH Keukenassistent (NLQF niveau 1)
- SVH Kok (NLQF niveau 2)
- SVH Zelfstandig werkend kok (NLQF niveau 3)
Dit jaar komen er sowieso vier diploma’s bij.
Meer informatie over NLQF en de ingeschaalde diploma’s van SVH vind je onder het kopje NLQF op deze pagina.
Opleiders De erkende opleiders gaan een samenwerking aan met het UWV voor de subsidie. De door SVH-erkende opleiders hebben een brief ontvangen met een uitleg over de werkwijze. Gedurende de rest van het jaar wordt het register gebouwd en gevuld met erkende opleidingen.
De definitieve regeling wordt in de loop van 2021 verwacht. Voor meer informatie over de regeling kun je terecht op de website van de Rijksoverheid.