|
| |

Eerste geslaagden SVH Leermeester+ voor meer vakbekwaam personeel

Horeca Algemeen

Na een succesvolle pilot zijn de eerste negen kandidaten geslaagd voor het nieuwe branche-examen Leermeester+. Dit examen heeft SVH in het leven geroepen om opleiden op de werkvloer nog meer te stimuleren. Een Leermeester+ begeleidt lerende medewerkers op de werkvloer of op school, waarna ze op basis van SVH Praktijkbewijzen een branchediploma kunnen halen. Voor de horecasector betekent dit binden en behouden van vakbekwaam personeel.
De Leermeester+ is een verbreding van het huidige diploma SVH Leermeester. De Leermeester+ is niet alleen verantwoordelijk voor het leerproces van medewerkers en leerlingen, maar is ook verantwoordelijk voor hun beoordeling en het uitgeven van branche-erkende certificaten. Een belangrijke taak, want een Leermeester+ is praktijkopleider en examinator ineen. Dit vraagt skills en inzichten die de leermeester gedurende de Leermeester+ opleiding leert. Hiermee wordt ook gewaarborgd dat de leermeester objectief kan beoordelen.
Ricardo Eshuis, directeur SVH: “Met de Leermeester+ bieden we bedrijven de mogelijkheid om door praktijkleren op de eigen werkvloer, medewerkers en nieuwe collega’s snel en bekwaam in te zetten. Door de gerichte, praktische prestaties die de Leermeester+ beoordeelt, leren medewerkers in korte tijd vaardigheden aan voor specifieke kleine rollen. Op deze manier zijn ze gauw inzetbaar en kunnen ze doorgroeien in het bedrijf. Dat draagt bij aan het binden en behouden van medewerkers.”
Carolien Tollenaar, directeur Stichting Horeca Onderwijs (SHO) verzorgde de eerste cursus voor SVH Leermeester+: “Het personeelstekort is al jarenlang een uitdagend onderwerp in de horeca en de uitdaging is de afgelopen maanden alleen maar groter geworden. Om voor alle gasten in de horeca een perfecte service te garanderen is het van het grootste belang dat iedere horecaondernemer voldoende én geschikte medewerkers heeft.
Een SVH Leermeester kan het verschil maken in het opleiden van (lerende) medewerkers, maar een SVH Leermeester+ heeft nog extra unique selling points. Het feit dat een Leermeester+ er ook een officieel label aan mag hangen, maakt een wereld van verschil en is in deze tijden goud waard. Hiermee kun je naast een salaris simpelweg wat extra geven aan jouw (lerende) medewerkers.”
In het bedrijf en op school De Leermeester+ is op zowel school als in een bedrijf inzetbaar. Voor scholen - veelal praktijkscholen en scholen in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) - is het een alternatieve route voor leerlingen die niet op kunnen gaan voor een centraal examen. Praktische vaardigheden worden gedurende de praktijklessen en stages beoordeeld, zonder officiële examenmomenten. Wanneer de leerling bepaalde vaardigheden beheerst, kan de Leermeester+ hiervoor de SVH Praktijkbewijzen aanvragen. Als een complete set SVH Praktijkbewijzen is behaald, kan het erkende SVH branchediploma voor de leerling worden aangevraagd.
Bedrijven kunnen ervoor kiezen om personeel stap voor stap op de werkvloer op te leiden. Ze zijn direct inzetbaar, leren onder werktijd bij en zijn snel bekwaam in een bepaalde rol. Met name voor zij-instromers en personeel zonder horecapapieren dat vanuit andere functies instroomt, liggen er volop kansen om op de werkvloer een erkend diploma te halen. Waarbij de Leermeester+ de praktijkopleider en beoordelaar is.
SVH Praktijkbewijzen SVH Praktijkbewijzen zijn branche-erkende certificaten die aantonen welke praktische vaardigheden leerlingen of lerende medewerkers beheersen. Ze kunnen uiteindelijk leiden tot een branchediploma van SVH. Maar ook medewerkers die het niet lukt om een diploma te halen, kunnen aan de hand van hun behaalde praktijkbewijzen laten zien wat ze in huis hebben en zijn op die manier van waarde voor een bedrijf. De praktijkbewijzen zijn tot nu toe in te zetten voor keukenassistent (KAS) en/of bedieningsassistent (BAS). Op termijn komen er ook voor andere rollen en functies SVH Praktijkbewijzen. Het gaat uitsluitend om rollen en functies voor de branche en niet om mbo-diploma’s.
|