Afbeelding

Muziek in de horeca: waar moet je op letten?

Horeca Algemeen

De horeca zonder muziek: we zouden het ons bijna niet kunnen voorstellen. Niet alleen zou er zonder muziek niet langer gedanst worden in nachtclubs, ook zou de stilte die vaak op de vroege avond nog heerst bijna unheimisch zijn. Als horecaondernemer is het dan ook niet meer dan logisch dat muziek zeer belangrijk voor je is. Echter, je kunt niet zomaar muziek afspelen in de horeca; daar bestaan uitgebreide wetgevingen én praktische overwegingen voor. In dit artikel lees je meer over waar je op moet letten als je muziek wilt kunnen afspelen in jouw horecagelegenheid.

Het juridische stuk

Aangezien het juridische aspect de meeste impact heeft op het voortbestaansrecht van je horecaonderneming, zullen we dit als eerste behandelen. De belangrijkste onderwerpen hierbij zijn de geluidsnormen in de horeca en het verkrijgen van de benodigde licenties.

1.         Houd rekening met de geldende geluidsnormen

In Nederland gelden wettelijke geluidsnormen voor de horeca, die op geen enkel moment van de dag overschreden mogen worden. Deze normen, zoals bepaald in de Wet geluidshinder en het Activiteitenbesluit milieubeheer, kunnen wel van locatie tot locatie variëren. Buiten de landelijke wetgeving om hebben gemeenten namelijk vaak hun eigen regels met betrekking tot geluidsoverlast, die ze kunnen laten handhaven door externe partijen.

Voor een beeld van de landelijke geluidsnormen, zie onderstaande tabel:


Periode (in uren)Geluidsnorm (dB(A))

07:00 – 19:00

19:00 – 23:00

23:00 – 07:00

Geluidsniveau op gevel van dichtstbijzijnde gebouw

50

45

40

Geluidsniveau ín het dichtstbijzijnde gebouw

35

30

25

Om zeker te weten dat je aan deze normen voldoet, is het essentieel om een akoestisch onderzoek uit te laten voeren. Aan de hand van dergelijk onderzoek wordt bepaald hoeveel geluid de buren bereikt, zowel op de gevel als binnen.

Dit onderzoek is vaak een vereiste voor het verkrijgen of behouden van een gebruikersvergunning voor je horecazaak, dus is de kans groot dat je hier bekend mee bent. Mocht dat echter niet zo zijn, laat dit onderzoek dan zo spoedig mogelijk uitvoeren.

2.         Zorg dat je de benodigde muzieklicenties hebt

Buiten de geluidsnormen om vereist ook het simpelweg afspelen van muziek in commerciële ruimtes bepaalde licenties en vergoedingen, die je moet afgedragen aan auteursrechtenorganisaties als Buma, Stemra en Sena. Deze organisaties zien erop toe dat componisten, uitgeverijen en muzikanten een eerlijke vergoeding krijgen voor hun werk. Zonder deze licenties loop je het risico op boetes, het intrekken van je vergunningen en andere juridische consequenties.

3.         Besef dat het gebruik van streamingdiensten verboden is!

Let erop dat het gebruik van commerciële streamingdiensten zoals Spotify overigens níet is toegestaan in de horeca, ook niet als je denkt de juiste licenties te hebben. In de overeenkomsten van deze streamingdiensten is ook opgenomen dat ze niet zijn bedoeld voor commercieel gebruik; dit heeft te maken met auteursrechtelijke beperkingen en het feit dat via deze diensten niet de juiste vergoedingen worden afgedragen. Diensten zoals Eazis Music zijn in dat geval een geschikter alternatief.

Het praktische stuk

Naast de juridische aspecten zijn er ook praktische overwegingen bij het kiezen en afspelen van muziek in de horeca. Deze behandelen we hieronder.

4.         Regel geluidsapparatuur van hoogwaardige kwaliteit

Om je gasten een zo prettig mogelijke ervaring te bieden, is het van belang om voor je horecaonderneming ook te investeren in hoogwaardige geluidsapparatuur. Welke geluidsapparatuur je precies nodig hebt voor de beste akoestiek, is afhankelijk van de grootte en indeling van je horecazaak. Sowieso moet het geluidssysteem daarnaast voldoen aan de geldende geluidsnormen, zoals hierboven al besproken. Voor de installatie van je geluidsapparatuur is het daarom belangrijk om contact op te nemen met een specialist op het gebied van horeca geluidsinstallatie, die bekend is met de verschillende vereisten en wetgevingen in deze sector.

5.         Zorg voor muziek die past bij de gelegenheid

Wanneer je eenmaal alle licenties hebt verkregen en je geluidsapparatuur is geïnstalleerd, rest je nog één ding: het kiezen van de juiste muziek. Dit is van cruciaal belang voor het creëren van de juiste sfeer in je horecazaak. De muziek moet bijvoorbeeld qua tempo, stijl en volume passen bij soort horecazaak en je publiek, en in de meeste gevallen is het niet verstandig om simpelweg te draaien waar je zelf graag naar luistert. Denk hier dus goed over na en doe desnoods een onderzoekje bij je eigen klanten, zodat je een goed beeld krijgt van wat zij nu echt willen horen.

Conclusie

In de horeca kun je niet zonder muziek, maar voordat je muziek mag afspelen, komt daar nog wel aardig wat bij kijken. Laat daarom altijd eerst de benodigde onderzoeken uitvoeren en zorg ervoor dat je je licenties behaalt, zodat je niet juridisch in de problemen komt. Zo kun je er zeker van zijn dat niet alleen je gasten een ontspannen tijd hebben in je zaak, maar dat je zelf ook niet in de stress hoeft te zitten over of je wel of niet legaal bezig bent.