Afbeelding
Sven ter Heide

Livar 25 jaar!

Horeca Algemeen

Begin van dit jaar hebben we u op de hoogte gebracht van het heuglijke feit dat onze korten keten Livar dit jaar haar 25 jarig bestaan viert. Zoals aangekondigd zullen we dit jaar diverse evenementen en festiviteiten organiseren. Ee´n van de evenementen is een heuse “Toer de Boer”. Tijdens deze Toer de Boer stellen we bezoekers in de gelegenheid om een kijkje te komen nemen op onze Livarboerderijen en te zien hoe we (van) de varkens houden.

Aftrap
Op zaterdag 20 april trappen we de Toer de Boer af op de Livarboerderij van de familie Rutjes, Jacobusstraat 25 in Hunsel. Na deze aftrap zal de Toer de Boer zich verplaatsen naar de volgende Livar locaties:

- 25 mei naar de Livarboerderij van de familie Bongers in Beesel
- 15 juni naar de Kloosterboerderij van abdij Lilbosch
- 17 augustus naar de Livarboerderij van de familie Van Buggenum
- 14 september naar de Livarboerderij van de familie Hoogeveen

Iedereen die graag een kijkje komt nemen bij onze Livarvarkens is van harte welkom. Behalve onze varkens zijn ook diverse standhouders aanwezig die uitleg geven over het voer, genetica, dierengezondheid etc. Zo brengen we alle schakels in de Livarketen met elkaar in contact en geven we onze bezoekers nog meer inzicht in de Livarketen.

Inspiratiedag
Naast onze Toer de Boer zullen we op maandag 17 juni voor genodigden een inspiratiedag verzorgen. Deze dag brengen we de schakels van onze Livarketen met elkaar in contact en zullen we zorgen voor een inspirerend event waarbij naast inspiratie ook kennisdeling centraal staat.

Feest
Op 7 september zullen we ons jubileum op een feestelijke wijze vieren. Voor genodigden zullen we deze dag beginnen met een gebedsdienst in de kapel van abdij Lilbosch waarna aansluitend een feestelijke receptie zal plaatsvinden in een informele sfeer.

Genodigden voor de inspiratiedag en voor de “Livar feestdag” zullen t.z.t. een persoonlijke uitnodiging ontvangen.