Onderzoek Deliveroo naar maaltijdbezorging in de toekomst wijst uit: Nederlanders positief over biometrische betaling en bezorging mogelijk in de toekomst met drone

Amsterdam, 19 juni 2020  Deliveroo deed onderzoek* onder Nederlanders over hun houding en verwachtingen over voeding en maaltijdbezorging in de toekomst. Duurzaamheid, smaak en kwaliteit bleken daarin de hoofdrol te spelen. De helft van de respondenten geeft aan gemiddeld meer aan een maaltijd uit te willen geven als ze weten dat de producten biologisch zijn, de verpakking biologisch afbreekbaar is of de CO2-uitstoot wordt gecompenseerd. Zij zijn bereid € 2,40 extra te betalen voor zo’n duurzame maaltijd. Vrouwen zijn hier vaker toe bereid dan mannen (60% vs. 42%). Zij zijn gemiddeld bereid € 2,55 meer te betalen, mannen slechts € 2,27. 

Smaak op één 
Gevraagd naar het belangrijkste aspect van een bezorgmaaltijd, staat de smaak/kwaliteit van de maaltijd bij de helft van de tech-minded Nederlanders op de eerste plaats. Bijna een kwart van de respondenten (23%) vindt gemak het belangrijkst. De prijs wordt door 13 procent op één gezet. Snelheid is voor de meesten minder belangrijk. Men is bereid 36 minuten te wachten op de levering van een maaltijd.

Zelf koken versus bezorgen
De respondenten koken gemiddeld 25 keer per maand thuis en laten twee keer per maand een maaltijd bezorgen. Ze geven maandelijks gemiddeld € 27,30 uit aan bezorgmaaltijden. Respondenten in de drie grote steden – Amsterdam, Rotterdam en Den Haag – laten gemiddeld tweeënhalf keer per maand een maaltijd bezorgen en besteden dan ook aanzienlijk meer, namelijk € 42,90 per maand. Een op de vijf tech-minded Nederlanders geeft aan in de toekomst waarschijnlijk vaker een maaltijden te laten bezorgen, vooral jongeren (18-34 jarigen) voelen hier wel wat voor. Van de 35-49 jarigen is een kwart positief over een toekomstige mogelijkheid om kant-en-klare maaltijden uit supermarkten thuis te laten bezorgen.

Per fiets of per drone?
Zo’n 10 procent van respondenten geeft aan (zeer) positief te zijn over het bestellen van maaltijden via chatbots, spraakgestuurde apps, slimme speakers of wearables. Een op de twintig heeft zelfs al wel eens een maaltijd besteld met behulp van slimme speakers.

Hoe de bezorger de maaltijd komt brengen is een minder belangrijk aspect aan maaltijdbezorging dan de smaak of kwaliteit. Maaltijdbezorging per fiets heeft de voorkeur voor 42 procent van de respondenten. Een bijna even grote groep respondenten (39%) acht het waarschijnlijk dat bezorgmaaltijden in de toekomst met drones worden geleverd. Twee op de vijf ondervraagden is bovendien positief over het biometrische betalen van bezorgmaaltijden; zoals met een vingerafdruk of een irisscan.

*Over het onderzoek: in opdracht van Deliveroo deed onderzoeksbureau Team Vier onderzoek onder tech-minded Nederlanders van 18 jaar en ouder. Dit zijn mensen die hebben aangegeven het belangrijk te vinden om op de hoogte te zijn van technologische thema’s en onderwerpen die op dit moment spelen. Het onderzoek is uitgevoerd is de periode 20 tot 27 februari 2020. In totaal hebben 304 tech-minded respondenten deelgenomen. 

duurzame-bezorgmaaltijden