Interview John Flierman; Programma Directeur House of Hospitality

Hotel
Laten we positief beginnen; de horeca is weer gedeeltelijk open en er heerst weer enige hoop. Heb jij de horeca al weer een bezoek gebracht? Ja, begonnen met het heerlijk genieten op een zonovergoten terras op 1 juni.
Het is ondanks de her – opening nog steeds een zware tijd voor de horeca. Ook op stagiaires en studenten heeft de corona crisis een flinke impact. Hoe heeft zich dit vertaald naar de lopende House of Hospitality trajecten? Binnen een week zijn alle studenten die een hybride (House of Hospitality) opleiding volgen gestopt in de verschillende bedrijfsomgevingen vanwege sluiting en/of veiligheid. Opleidingsteam in samenwerking met de praktijkopleiders uit de bedrijven zijn gezamenlijk vorm en inhoud gaan geven aan de uitvoering van Online leren. Met alle hybride bedrijfspartners worden nu voorbereidingen getroffen voor opstart na de zomer. Ook de nieuwe aanwas van studenten verloopt allemaal digitaal. Vanaf 15 juni volgen enkele fysieke bijeenkomsten in samenspraak met de bedrijven.
Bovenstaande geldt overigens niet alleen voor de House of Hospitality studenten, maar voor alle mbo studenten uit de horeca, facilitaire- en toeristische opleidingen. Het ROC van Amsterdam heeft veel studenten op buitenlandse stages weten te repatriëren.
Ook is er in korte tijd een verandering doorgevoerd op het gebied van examineren. Studenten in de eindfase van hun opleiding (tussen mei 2020 en oktober 2020) kunnen ondanks het ontbreken van de mogelijkheid om examens in de beroepspraktijk af te nemen toch op kwalitatieve goede wijze hun diploma behalen. Dat gaat om studenten uit allerlei trajecten.
Hebben jullie de House of Hospitality trajecten nu een andere invulling kunnen geven? De overstap is gemaakt naar volledig online onderwijs. Met de nodige creativiteit van docenten en praktijkopleiders lukt het deels om het specifieke praktijkkarakter enigszins handen en voeten te geven. Duidelijk is wel dat iedereen (studenten, docenten, praktijkopleiders) de voordelen van het online leren ervaren, maar er gaat niets boven de echte praktijk. Ieder nadeel heeft dus zijn voordeel.
Van een ontzettend krappe arbeidsmarkt, gaan we nu naar een gering aantal vacatures. De arbeidsmarkt is compleet veranderd. Hoe verwacht jij dat de arbeidsmarkt zich de komende maanden ontwikkeld? In de komende maanden verwacht ik dat veel tijdelijke dienstverbanden niet worden verlengd, inhuur wordt beperkt en ook ontslagen zullen vallen onder vast personeel. Tegelijkertijd zien we al de eerste contouren van voorzichtig herstel in Nederland (bijvoorbeeld hotelboekingen, prognoses RABO bank), maar dat speelt zich met name af buiten de stedelijke regio’s zoals Amsterdam. Voor Amsterdam verwacht ik een wat langer durende herstelperiode vanwege de sterkere afhankelijkheid van het internationaal toerisme (zakelijk reisverkeer, opstart luchtvaart, etc..)
Is er een manier dat House of Hospitality hier op zou kunnen inspringen c.q. aan bij zou kunnen dragen? House of Hospitality kan op meerdere manieren bijdragen:
  1. Voor het herstel en de (mogelijke nieuwe positionering van de stad/regio Amsterdam) is het nodig om structureel onderzoek te doen. Binnen House of Hospitality liggen mogelijkheden om de onderzoekscapaciteit voor de hospitality sector te versterken (hbo-partners zoals Hotelschool The Hague of Inholland)
  2. Juist nu is het voor hospitality bedrijven belangrijk om oog te blijven houden voor het opleiden van nieuw talent. Daar kan de House of Hospitality goede verbindingen maken tussen bedrijfsleven, lokale overheid en opleidingsinstituten. De coronacrises is geen fundamentele economische structuurcrisis, waardoor op de middellange termijn (2022/2023) de vraag naar geschoold personeel naar verwachting weer zal stijgen.
  3. In combinatie met de publiek opleiders komen ook publieke middelen mee die een nuttige bijdrage kunnen leveren aan het belang van opleiden. Ook de hybride studenten uit de House of Hospitality opleidingen dragen bij aan het herstelvermogen van de sector
Wat zou jij zeggen tegen alle studenten die nu twijfelen of een Hospitality studie wel de juiste keuze is? In de online marketing en communicatieactiviteiten van House of Hospitality en van ROC van Amsterdam werd/wordt benadrukt dat een hospitality opleiding altijd een goede sleutel is naar een succesvolle start van je carrière. Het focuspunt ligt daarbij namelijk op het grote belang van de hospitality skills in ALLE sectoren. Juist nu zijn de hospitality skills noodzakelijk. Het is dus verder kijken dan alleen vanuit een beperkte verzameling van beroepen/functies. Dat maakt een hospitality opleiding altijd relevant.