Afbeelding

ProFri pleit bij VWS voor breed gedragen werkgroep overgewicht

Horeca Algemeen

ProFri, de vakvereniging voor professionele frituurders, wil samen met andere foodbranches en belangenclubs op het gebied van voeding en gezondheid een werkgroep vormen om overgewicht in ons land in te dammen. Dit voorstel deed ProFri tijdens ambtelijk vooroverleg dat gisteren op het ministerie van volksgezondheid (VWS) is gevoerd.

Een dergelijke, breed gedragen werkgroep moet werken aan een gezamenlijk manifest, dat uitmondt in concrete acties die bijdragen aan een gerichte aanpak van overgewicht in ons land, aldus ProFri.

“Eerlijk beleid, gelijk speelveld…” De vakvereniging stelt in een stuk dat de basis vormde voor het gesprek van gisteren: “Het voornemen om te werken aan een wet die expliciet fastfoodzaken verbiedt, is buiten iedere proportie. Er is geen sprake van een level playing field aangezien juist andere sectoren voor het overgrote deel verantwoordelijk zijn voor de consumptie van ongezond voedsel door de jeugd.”

De enige voorwaarde die daarom aan samenwerking wordt gesteld, is voor de vakvereniging dat sprake is van eerlijk beleid. De vakvereniging wijst erop dat de relatie tussen overgewicht onder jeugd en fastfoodzaken laag is. Ze schrijft in een pleitnotitie onder meer: “90 procent van de kilocalorieën die de schoolgaande jeugd eet, komt niet uit fastfoodzaken/snackbars, maar uit de supermarkt.”

“2 frikandelbroodjes voor 1 euro?” Verder stelt ProFri: “Prijs is de grootste drijver om keuzes te maken en horeca is in de regel 300 procent duurder dan de supermarkt: 2 frikandelbroodjes voor 1 euro, energydrinks voor 0,25 eurocent zijn aanbiedingen gericht op scholieren van foodretailers. In de meeste fastfoodzaken is het omzetaandeel van schoolgaande jeugd minder dan 3 procent. Blijft iedereen friet en snacks opvoeren als synoniem van gezondheidsachterstand, dan is dit bovendien schadelijk voor duizenden hardwerkende kleine ondernemers in onze sector. We kunnen én mogen dit als vakorganisatie nimmer accepteren. Trouwens, frietzaken behoren al ruim een eeuw bij de Nederlandse eetfolklore en bekleden in veel buurten een belangrijke sociale functie.”

Basis voor dialoog De vakvereniging overhandigde gisteren in Den Haag zijn eigen Pro Friet Manifest aan een ambtenaar van het ministerie. “Met ons zeer geringe aandeel in de totale voeding (circa 0,5 procent) is de typisch Nederlandse frituurbranche op geen enkele wijze de veroorzaker van overgewicht. Maar we willen graag deel zijn van de oplossing,” zegt ProFri-voorman Frans van Rooij. “We hopen en vertrouwen dat dit gesprek en ons voorstel een opmaat is om met de staatssecretaris aan tafel te komen.”

“Freeriders nú al aanpakken…” Verder is ProFri er voorstander van om nu reeds zogenaamde freeriders aan te pakken, partijen die zich met onverantwoorde voedselmarketing richten op kinderen. Immers: gerichte kindermarketing met vermeend ongezond eten en drinken is reeds verboden. De vakvereniging wijst er verder op dat de invloed van delivery niet moet worden onderschat: de verkrijgbaarheid van voedsel is dus niet meer gebonden aan fysieke locaties in wijken en buurten.