||
|| ReFood_HORECA_afval-inzameling|refood-afvalvermindering-voedselverspilling-tegen-gaan|ReFood_HORECA_afval inzameling

ReFood zorgt voor 100% circulaire inzameling en verwerking van niet meer te eten keuken & etensresten

Horeca Algemeen
Voedselverspilling tegengaan is te allen tijde de beste optie voor afvalvermindering in haar totaliteit. Daarentegen zijn de meesten zich ervan bewust dat er bij het produceren of bereiden van o.a. maaltijden e.d. reststromen ontstaan die niet meer geschikt zijn voor menselijke consumptie. De beste optie in deze situatie is dan om dit, gescheiden uit het restafval voor verbranding, apart in te zamelen voor duurzamere doeleinden. Daar waar het in vervlogen tijden als eten voor dieren werd gebruikt wordt het nu tot energie en meststof voor landerijen opgewaardeerd.
Om hiertoe te komen is de samenstelling van het in te zamelen restproduct en de wijze van transport in een regelmatige frequentie van essentieel belang. Dat bedrijven of organisaties niet voor ons moeten- of hoeven te produceren of verbouwen staat uiteraard buiten kijf…
Voor het duurzaam proces is goede kwaliteit van het restproduct van belang. Het vergisten door het op de juiste wijze opwaarderen van deze grondstof is een kostbaar proces welke vanuit Europese wetgeving wordt bepaald. Dit leidt wel tot het feit dat uiteindelijk het residu, ook wel digestaat genoemd, tot rechtstreeks meststof voor landerijen wordt omgezet (Dynagro). Dit eindproduct wordt in een steeds betere oplage als alternatief voor de dierlijke mest wordt ingezet.
Hoe dit proces ongeveer gaat? Vergelijk het met het in de zon zetten van een pan erwtensoep – dit gaat naar verloop van tijd gisten, de gassen ontsnappen (deze worden dan opgevangen en in energie en warmte omgezet) waarna er een ingedikte compositie overblijft. Deze compositie is uiteraard tot in de kleinste details gehygiëniseerd (vrijgemaakt van voor menselijke gezondheid schadelijke dierlijke bacteriën) en kan rechtstreeks worden ingezet in de landbouw.
ReFood is Actief in het hele Noorden, Oosten en gedeeltelijk Midden & Zuid Nederland. Graag komen we met u in contact om te kijken of we tot een samenwerking kunnen komen.
Bent u een horeca exploitant, runt u een supermarkt, bent u slager, vishandelaar, bakker of producent van levensmiddelen – en heeft u de wens om de levensmiddelen die niet meer geschikt zijn voor menselijke consumptie niet meer in het restafval voor verbranding aan te bieden maar zoekt u naar een nuttige toepassing in deze circulaire wereld – DAN BENT U ONZE RELATIE – we willen dan graag vanuit een goede relatie zaken met u doen.
Door een informatief bericht te sturen naar info-nederland@refood.nl of te bellen met +31 519 820 333 kunt u verdere paden met ons bewandelen.

 
||
||