|
| horeca-rie-arbeidsveiligheid|risico-inventarisatie-horeca

Een risico-inventarisatie en -evaluatie: de weg naar gezond en veilig werken

Horeca Algemeen

Als werkgever weet je hoe waardevol medewerkers zijn voor het succes van je horecabedrijf. Je wil er dus ook voor zorgen dat zij gezond en veilig hun werk kunnen doen. Niet alleen voor hen, maar ook voor de toekomst van je bedrijf. Maar, ken je alle risico’s op de werkvloer en zijn er voldoende maatregelen genomen om die te beperken? Heb je voldoende zicht op nieuwe risico’s nu veel medewerkers vanuit huis werken vanwege de coronamaatregelen? En hoe tref je maatregelen op de werkvloer tegen verspreiding van het coronavirus als thuiswerken geen optie is? Een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) is een instrument dat je daarbij kan helpen.
Wat is een RI&E? Een RI&E, of voluit een risico- inventarisatie en evaluatie, is een middel waarin je arbeidsrisico’s op de werkvloer in kaart brengt. Vervolgens ontwikkel je met je RI&E een Plan van Aanpak om deze risico’s op te lossen. Bij het opstellen van een RI&E ga je systematisch de mogelijke risico’s op jouw werkvloer na, zodat je niets over het hoofd ziet. In het Plan van Aanpak leg je vast met welke maatregelen de risico’s beheerst kunnen worden, wie de maatregelen gaat uitvoeren en binnen welke termijn. Door dit plan steeds bij te stellen, groeit je RI&E mee met jouw bedrijf. En daar heeft iedereen baat bij: het leidt niet alleen tot minder ziekteverzuim, maar bevordert ook het werkplezier en de productiviteit.
Waarom is het hebben van een RI&E belangrijk? Risico’s op de werkvloer zijn soms minder zichtbaar dan je zou denken. Vaak is iedereen wel bekend met de gevaren van werken met gevaarlijke stoffen, grote apparaten of scherpe messen, maar geldt dat ook voor de risico’s van werkdruk, werkstress en langdurig staan? Dit soort onzichtbare risico’s kunnen grote gevolgen hebben voor de gezondheid van je medewerkers. Ook worden sommige risico’s structureel onderschat. Denk aan veel of zwaar tillen in de keuken of de schoonmaak, maar ook werken in een omgeving met harde geluiden of slechte ventilatie zoals de spoelkeuken. Door het opstellen van een RI&E breng je alle risico’s, zichtbaar en onzichtbaar, in kaart.
Het is ook mogelijk dat er tussentijds nieuwe risico’s ontstaan, of dat risico’s veranderen. Door de aanschaf van nieuwe apparatuur, het veranderen van werkprocessen of door nieuwe risico’s van buitenaf waar je voorheen geen rekening mee hield. Het nieuwe coronavirus zorgt bijvoorbeeld voor nieuwe risico’s, niet alleen op de werkvloer door de kans op ziekte en besmetting, maar ook doordat medewerkers wellicht meer thuiswerken, wat weer kan zorgen voor lichamelijke klachten, onzekerheid en stress.
Daarnaast is een RI&E een goed middel om risico’s en de omgang daarmee te delen met je medewerkers. Je kan immers als ondernemer de risico’s zelf goed voor ogen hebben, maar betekent dat ook dat je medewerkers op de hoogte zijn en de juiste maatregelen kennen? Een RI&E betekent daarom niet alleen het in kaart brengen van alle risico’s en het daaraan verbinden van maatregelen. Het gaat ook om het vastleggen van risico’s en maatregelen en dit te delen en bespreken met je medewerkers. Zodat het voor iedereen duidelijk hoe er gezond en veilig moet worden gewerkt.

RI&E en corona Veel bedrijven en (branche-)organisaties hebben een corona-protocol ontwikkeld om de geldende maatregelen een plek te geven op de werkvloer. Belangrijk om te weten: corona-protocollen hebben geen juridische status in de arbo-regelgeving. Daarom is het noodzakelijk om ze ook op te nemen in een RI&E.
Aan de slag - start jouw route naar RI&E Nu je weet dat een RI&E belangrijk is voor de gezondheid en veiligheid van je medewerkers én ook wettelijk verplicht is, is het tijd om aan de slag te gaan. Het opstellen van een RI&E is gelukkig makkelijker dan gedacht. Er zijn verschillende manieren om te starten met een RI&E. Je kan een RI&E zelf opstellen of met behulp van zogenaamde RI&E-instrumenten. Een RI&E-instrument is een digitaal hulpmiddel, bijvoorbeeld van een brancheorganisatie. Ook is het mogelijk om een externe partij in te schakelen om je te helpen.
Om te ontdekken welke route bij jou past, heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in samenwerking met sociale partners, de website routenaar.rie.nl gelanceerd. Op deze pagina ontdek je in een paar simpele stappen welke route het beste past bij jouw bedrijf. Wil je zelf aan de slag met een RI&E? Dan kan je via routenaar.rie.nl direct beginnen.
Wist je dat?
 • Je als werkgever met personeel in dienst wettelijk verplicht bent om een arbobeleid te hebben en dat een RI&E hiervoor de basis is?
 • 83% van de werknemers werkt in een bedrijf met een RI&E? Geldt dat ook voor jouw medewerkers?
 • Coronaprotocollen pas een juridische status hebben wanneer ze zijn opgenomen in de RI&E?
 • Je een RI&E zelf kan opstellen, maar ook gebruik kan maken van een RI&E- instrument, bijvoorbeeld van je branchevereniging.
 • De website routenaar.rie.nl je in een paar stappen helpt ontdekken welke route voor jou het beste past én je helpt om zelf een RI&E op te stellen.Een RI&E in 7 stappen
 • Stap 1: Inventariseer de risico’s en beschrijf deze. Let hierbij op zowel zichtbare als onzichtbare risico’s en mogelijke risico’s van buitenaf.
 • Stap 2: Evalueer en prioriteer de risico’s. Vergelijk alle risico’s en rangschik deze van groot naar klein.
 • Stap 3: Stel een Plan van Aanpak op. Leg vast met welke maatregelen de risico’s beheerst kunnen worden, wie de maatregelen gaat uitvoeren en binnen welke termijn.
 • Stap 4: Toetsen. Laat uw RI&E toetsen door een gecertificeerde arbodienst of arbodeskundige. Werkt u met minder dan 25 medewerkers? Dan kan het zijn dat u uw RI&E niet hoeft te toetsen. Dat kunt u nagaan op routenaar.rie.nl.
 • Stap 5: Bespreek de RI&E binnen je bedrijf. Zorg ervoor dat iedere medewerker, dus ook de flexwerker en uitzendkracht, kennis kan nemen van de RI&E.
 • Stap 6: Aan de slag! Ga aan de slag met het treffen van risico-beperkende maatregelen.

• Stap 7: Evalueren en bijstellen. Houd je RI&E actueel. Veranderingen of gebeurtenissen binnen of buiten je bedrijf kunnen leiden tot nieuwe inzichten over de risico’s in het bedrijf of de prioriteiten.
Ondersteuning Je kan je bij het doorlopen van het stappenplan van de RI&E laten bijstaan door deskundige medewerkers, waaronder door de daarvoor aangestelde preventiemedewerker in uw bedrijf. Ook de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging kan hierover om advies worden gevraagd. Daarnaast kan je natuurlijk ook gebruik maken van (aanvullend) advies van een arbodeskundige of uw arbodienst.

https://bkb.nl
|