Corona kost frituurzaken 182 miljoen omzet

Horeca Algemeen
De coronacrisis heeft de frituurspeciaalzaken van Nederland tot en met juni ongeveer 182 miljoen euro aan omzet gekost ten opzichte van dezelfde maanden vorig jaar. Tijdens de corona-lockdown van half maart tot en met mei bedroeg het omzetverlies 45,3 procent. In de versoepelingsmaand juni was dit bijna 20 procent ten opzichte van juni 2019. Dit blijkt uit een groot corona-onderzoek van vakvereniging ProFri.
Voor frituurspeciaalzaken als cafetaria’s, snackbars en frituren zijn de maanden in het voorjaar normaliter van groot belang; de omzetten liggen in deze tijd van het jaar steevast fors hoger dan in de wintermaanden; niet alleen snacks en friet kennen een hogere verkoop, maar het voorjaar is ook de start van de ijsverkoop.
Over het onderzoek dat de vakvereniging Professionele Frituurders uitvoerde onder 270 bedrijven, zegt directeur Frans van Rooij: “Hoewel veel ondernemers een penibele situatie schetsen, hebben vooralsnog alle deelnemers aan ons onderzoek het gered te overleven. De veerkracht is enorm.” 8 procent van de ondervraagden zegt mogelijk op termijn in de problemen te zullen komen; indien dit cijfers wordt doorvertaald naar de hele branche, gaat het om circa 450 frituurspeciaalzaken.
Nul omzet Het aantal bedrijven dat géén omzet behaalde (zaak gesloten) groeide gedurende de lockdownmaanden. In maart gaf 2 procent van de bedrijven aan het bedrijf te hebben gesloten, in april 5 procent, in mei 7 procent. Van Rooij: “Vermoedelijk kwamen ze erachter dat ze verlieslijdend draaiden of zaten ze op locaties die het van passanten moeten hebben. Daarnaast hebben wij ook signalen gekregen dat sommige ondernemers het gewoon niet aandurfden vanwege het besmettingsgevaar.”
Overheidssteun 8 procent van de ondervraagden heeft geen enkele vorm van overheidssteun aangevraagd. Bij de ondernemers die dit wel deden, zijn de regelingen TOGS (doorlopende kosten) en NOW (loonsom tegemoetkoming) het meest gebruikt. Van de gemeentelijk TOZO-regelingen is aanmerkelijk minder vaak gebruik gemaakt.