|
| |Vlnr: Hans Hus (voorzitter), Jorgen Ruhl, Marcel van Veen, Frans van Rooij, Harald van Ballegooijen en Peter van Dinther.

Het is tijd voor ProFri 2.0

café

Belangenvereniging ProFri bestaat in maart tien jaar. Sinds 2012 zet ProFri zich in voor het promoten van eten in cafetaria’s, het afhalen van snacks en voor het ontkrachten van de vooroordelen over friet en gefrituurde snacks. De branche startte een eigen vakvereniging, omdat ze zich door Koninklijke Horeca Nederland niet voldoende vertegenwoordigd voelde. ProFri grijpt het jubileumjaar aan om verder te professionaliseren. Dat houdt onder andere een nieuwe taakverdeling in voor ProFri en het door ProFri opgerichte kenniscentrum: het Nederlands Frituurcentrum. Directeur ProFri, Frans van Rooij: “Het was een lange weg, maar we hebben als vakvereniging nu de keurmerken Goed Gefrituurd en Met Goud Bekroond, waarmee we collectief ons vak gaan uitdragen.” Het Nederlands Frituurcentrum gaat zich volledig focussen op ondernemingsgroei van frituurzaken in Nederland. 

Anderhalf jaar geleden liet de vereniging een onderzoek uitvoeren door bureau Growingdale naar het DNA van ProFri en dat van het Nederlands Frituurcentrum. Frans: “Naar aanleiding hiervan hebben we besloten om de rolverdeling tussen het Nederlands Frituurcentrum en ProFri strakker te formuleren.” ProFri 2.0 blijft zich inzetten voor het collectieve belang van frituurders. Het Nederlands Frituurcentrum zal individuele ondernemers en hun werknemers verder helpen met professionalisering. Dennis van Asselt, de nieuwe directeur van het Nederlands Frituurcentrum zal zich hiermee bezig gaan houden. “Hij neemt mijn uitvoerende taken bij het Nederlands Frituurcentrum over zodat ik me volledig kan focussen op het vertegenwoordigen van de branche met ProFri.” Dennis was hiervoor chefredacteur bij Snackkoerier en brengt veel kennis mee. “Tijdens de algemene ledenvergadering, begin december, hebben we het veranderingsproces toegelicht. De aanwezige leden hebben daar positief op gereageerd.”

Vakmanschap, Veiligheid en Verantwoordelijkheid ProFri’s basis is en blijft Het Contract met de Gast met de drie pijlers: Vakmanschap, Veiligheid & hygiëne en Verantwoordelijkheid. Frans: “Uit het Growingdale-onderzoek blijkt dat ProFri en het Nederlands Frituurcentrum nodig zijn om iets te doen aan de negatieve beeldvorming rond friet en andere gefrituurde producten. 

Ons doel is dat deze producten gezien gaan worden als onderdeel van een gezond en duurzaam eetpatroon. Dit kunnen we bereiken door frituren nog meer te verbinden aan Vakmanschap, Veiligheid en Verantwoordelijkheid. Onze basis blijft dus hetzelfde.” ProFri richt zich vanaf 2022 primair op de collectieve belangenbehartiging van de gecertificeerde leden. Frans: “Het Nederlands Frituurcentrum voert niet alleen taken uit in opdracht van de vakvereniging, maar fungeert vanaf nu ook als organisatie waarop individuele frituurondernemers altijd kunnen terugvallen.” Ook de communicatie richting de consument is een belangrijke taak van het Frituurcentrum. 

Verplicht keurmerk voor leden ProFri Het keurmerk Goed Gefrituurd wordt een voorwaarde om lid te zijn van ProFri, met een overgangsregeling van twee jaar. Leden die het keurmerk nog niet hebben, kunnen voor 1 oktober 2022 aangeven of ze wel of niet bereid zijn het te behalen. Leden die hiertoe bereid zijn, vullen een verklaring in waarmee ze aangeven uit te willen blinken in Vakmanschap, Veiligheid & Hygiëne en Verantwoordelijkheid. ProFri vraagt deze leden ook om voor 1 oktober 2022 een zelfevaluatie in te vullen.

Frans: “Hiermee brengen ze de huidige situatie van de drie V’s binnen het bedrijf in kaart. Vervolgens bepalen deze ondernemers zelf welke onderdelen ze gaan verbeteren.” Voor 1 oktober 2023 moeten leden aangetoond hebben dat hun bedrijf aan de dan geldende criteria van het Goed Gefrituurd Keurmerk voldoet. “Leden die deze stap niet willen zetten, kunnen hun ProFri-lidmaatschap eind 2022 omzetten in een abonnement bij het Nederlands Frituurcentrum. Hiermee kunnen zij gebruik blijven maken van de collectieve voordelen, zoals extra korting op de muziek- en beeldlicenties bij Buma, Sena en Videma. De dragers van het keurmerk Goed Gefrituurd worden als ambassadeurs beschouwd en krijgen privileges die de anderen niet hebben.” Frituurprofessionals die nog geen lid zijn van ProFri kunnen zich aanmelden als aspirant-lid. Zodra zij het keurmerk hebben verkregen, zijn ze volwaardig lid. 

Toekomst Nederlands Frituurcentrum Bij het Nederlands Frituurcentrum ligt de focus vanaf nu op het stimuleren van groei en professionalisering van de individuele ondernemer en medewerkers. Dennis: “Als een ondernemer excelleert op het gebied van Vakmanschap, Veiligheid en Verantwoordelijkheid dan zorgt dit voor een voorkeurspositie bij de consument. Daarnaast willen we bijdragen aan de kennis over ondernemen in deze branche en frituren als belangrijke methode om voedsel te bereiden. Dit kan bijvoorbeeld met opleidingen, inspiratiesessies en seminars.” Met bijvoorbeeld De Nationale Week van de Friet die hopelijk weer eens georganiseerd kan worden, maakt het kenniscentrum de kwaliteiten van ondernemers in de snackbranche zichtbaar voor consumenten. 

Dennis: “Het Frituurcentrum is geen vereniging, we hebben abonnees, geen leden. Alle drie de abonnementsvormen bieden voordelen en verdienen zich dubbel en dwars terug. 

Ons vakmedium Frituurwereld.nl is er voor álle ondernemers in deze branche. Dit is het enige vakplatform dat zich volledig richt op de frituurbranche, waarbij alle content voor iedereen vrij toegankelijk is.”

www.profri.nl www.frituurcentrum.nl  www.frituurwereld.nl

Tekst: Sara Terburg


[caption id=”attachment_213763” align=”alignnone” width=”696”] Vlnr: Hans Hus (voorzitter), Jorgen Ruhl, Marcel van Veen, Frans van Rooij, Harald van Ballegooijen en Peter van Dinther.[/caption]
|