Personeelstekorten zijn aan de orde van de dacht. Over de gehele breedte van de arbeidsmarkt, maar in het bijzonder in de horecabranche. Deze nijpende tekorten zorgen ervoor dat er gedacht moet worden in creatieve, innovatieve en effectieve oplossingen om alle werkzaamheden met een minder groot team uit te kunnen voeren. Digitalisering is één van die oplossingen. In dit artikel wordt uitgelegd hoe digitalisering binnen de HR de gevolgen van personeelskrapte verlicht.

1 Het verlicht de werkdruk
Het belangrijkste: digitalisering binnen de HR verlicht de werkdruk. Digitalisering focust zich op het structureren en centraliseren van HR-gegevens. Door het samenbrengen van HR-gegevens in één centraal HR-systeem, wordt onnodig administratie- en regelwerk uit handen genomen. Werkzaamheden zijn effectiever en eenduidiger, waardoor er ruimte en flexibiliteit ontstaat.

Een goed HR-systeem ‘denkt’ zelfs met de HR-medewerker mee. Het stuurt namelijk herinneringen als er acties ondernomen dienen te worden en geeft een helder inzicht in wat er in het bedrijf speelt – of het nu gaat om het berekenen van openstaande verlofsaldi, inzicht krijgen in de pre employment screening van potentiële werknemers of het bekijken van arbeidscontracten en werkroosters.

2 Het sluit aan op huidige wet- en regelgeving
HR-medewerkers houden zich bezig met gevoelige informatie van werknemers. Daaromtrent gelden allerlei wet- en regelgeving die continu veranderen. Een up-to-date HR-systeem past zich vanzelf aan als de wet- en regelgeving verandert, waardoor je ervan verzekerd bent dat jouw HR-werkzaamheden de lijn volgen van o.a. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB).

3 Werknemers kunnen zelf meer regelen
Digitalisering van HR-processen is niet alleen aangenaam voor HR-medewerkers, maar ook voor andere medewerkers in het bedrijf. Het zorgt er namelijk voor dat werknemers eenvoudiger en overzichtelijker zelf hun zaken kunnen regelen. Werknemers kunnen er hun werkrooster inzien, verlof opvragen, hun verlofsaldo bekijken en declaraties en reiskosten indienen. Dit neemt opnieuw werk uit handen van HR-medewerkers, zorgt voor betrokkenheid van werknemers en toont de transparantie van de werkgever aan.