||
|| ||

Staatssecretaris Heijnen opent nieuwe innovatieve Livar kraamverblijven in Echt

Horeca Algemeen

Uniek varkensvleesconcept Livar heeft onlangs nieuwe innovatieve kraamverblijven gerealiseerd. Donderdag 22 juni worden deze officieel geopend door Staatssecretaris Heijnen, Gedeputeerde Roefs en Wethouder Meuwissen.
Opening Op donderdag 22 juni zullen, Mw. Heijnen, Staatssecretaris van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, samen met de Gedeputeerde Landbouw van de Provincie Limburg, Mw. Roefs, Wethouder Meuwissen van de Gemeente Echt-Susteren en Livardirecteur Frank de Rond, onder toeziend oog van genodigden de nieuwe stallen officieel openen. Vader Abt, Dom Malachias, van cistercie¨nzerabdij Lilbosch, waar de bakermat van Livar ligt, zal de stallen en de Livarvarkens zijn zegen geven.
Uitnodiging U wordt van harte uitgenodigd aanwezig te zijn bij deze feestelijke opening.
Programma: 09:00 u    Inloop genodigden 09:30 u    Welkom en toespraak uitleg Livarconcept en nieuwe kraamstallen; Livardirecteur Frank de Rond 09:35 u    Welkom en toespraak uitleg rol Abdij Lilbosch binnen Livar, inclusief zegen bede; Vader Abt Dom Malachias 09:40 u    Film Livarconcept “van voer tot bord” 09:50 u    Uitleg reden uitnodigen Staatssecretaris Heijnen; RAV erkenningssysteem; Livardirecteur Frank de Rond 09:55 u    Toespraken en reactie op reden komst door; Staatssecretaris Ministerie I&W, Mw. Heijnen; Gedeputeerde Landbouw Provincie Limburg, Mw. Roefs; Wethouder gemeente Echt-Susteren, Dhr. Meuwissen 10:05 u    Officie¨le opening nieuwe stal & feestelijke toast met appelsap van Abdij Lilbosch 10:30 u    Rondleiding nieuwe stallen 11:30 u    Proeverij van Livarvleeswaren 13:00 u    Einde programma

Innovatie in emissies en dierenwelzijn De twee volledig nieuw gebouwde Livar kraamverblijven in Echt zitten vol met innovaties. In de 160 kraamkamers kunnen de zeugen in vrijheid werpen (bevallen). De zeug en biggetjes hebben in het binnenverblijf altijd een strobed om lekker in te slapen of te spelen, of ze kunnen er voor kiezen om lekker naar buiten te gaan. De zeug blijft minimaal 6 weken bij de biggetjes, waarna de biggen nog eens 6 weken samen blijven met hun broertjes en zusjes. De stallen zijn met 3 sterren gecertificeerd voor het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming.

Met financie¨le steun van de Provincie Limburg en de EU zijn nieuwe snufjes in de stallen mogelijk gemaakt, zoals automatische ontmesting van zowel het binnen- als buitenverblijf en een stro-instrooisysteem. Automatische ontmesting draagt er aan bij dat er een heel fris en prettig stalklimaat heerst in de stal en er weinig emissies ontstaan. Het instrooisysteem zorgt er voor dat er meermaals per dag vers stro in de lignesten van de varkens bijgestrooid wordt, fijn om mee te spelen en heerlijk om in te liggen!
Dit alles maakt de stallen uniek vanwege het hoge niveau van welzijn voor de dieren, gecombineerd met lage emissies van stikstof en CO2.
Livar Het Limburgs Kloostervarken, Livar, is een echt Limburgs streekproduct. In Limburg zijn er in totaal acht Livarboerderijen. Livar is voorloper op het gebied van dierenwelzijn en kringlooplandbouw en staat voor een houderijconcept waar varkens opgroeien onder de best mogelijke omstandigheden en verwerkt worden tot een uniek stukje vlees of vleeswaren. Livar is door de Dierenbescherming bekroond met het hoogste haalbare aantal sterren van het Beter Leven keurmerk, 3 sterren. De goede zorg voor de varkens in combinatie met de speciale kruising van rassen en de voeding van geselecteerde regionale granen, levert een uiterst smaakvol en bijzonder stukje vlees op. Meer informatie en verkrijgbaarheid van Livar vlees vindt u op www.livar.nl.
Locatie opening nieuwe Livar kraamverblijven De nieuwe stallen zijn gesitueerd aan de Hekbergerweg 3a te Echt. Op onderstaande plattegrond vindt u informatie m.b.t. parkeergelegenheid en de situering van de ontvangst.

||
||