Afbeelding

Goed Gefrituurd-keurmerk krijgt opfrisbeurt

Catering

“Slingers voor goed bakmanschap moet je inderdaad zelf ophangen”

Vakvereniging ProFri heeft zijn keurmerk Goed Gefrituurd een nieuwe, eigentijdse huisstijl gegeven. DirecteurFrans van Rooij presenteerde de nieuwe look en feel van het keurmerk voor frituurspecialzaken tijdens ProFri’s Frituurwereld Event in november.

Van Rooij: “Het schildje Goed Gefrituurd is voor de consument een signaal dat het betreffende bedrijf top presteert. Via uitgebreide audits kunnen frituurondernemers hun bedrijfsvoering checken en waar nodig bijschaven. Wordt dit traject succesvol afgerond, dan krijgt de ondernemer drie gouden vinkjes voor de V’s van Vakmanschap, Veiligheid & Hygiëne en Verantwoordelijkheid.”

“Zorg, vakkundigheid en aandacht” Goed Gefrituurd kwam in 2012 uit de koker van vakvereniging ProFri. Sinds 2015 voert het Nederlands Frituurcentrum de certificering uit bij zowel leden als niet-leden. Tijdens het Frituurwereld Event kregen de aanwezige keurmerkhouders de opgefriste certificaten en plaquettes uitgereikt. “De gouden vinkjes voor de drie V’s nemen een prominente plek in”, zegt de voorman van ProFri. “Cafetariagasten kunnen in één oogopslag zien dat het met het ‘bakmanschap’ goed zit en dat de gefrituurde lekkernijen met de grootste zorg, voorkomenheid en aandacht bereid worden.”

Positief in de schijnwerpers                                                                  Frituurondernemers hebben veel profijt van het keurmerk. “Het hele traject scherpt het ondernemen. Feitelijk loop je regelmatig de bedrijfsvoering kritische door. Daar word je altijd beter van.” Van Rooij wijst op de gezamenlijke communicatie. “De keurmerkverstrekking laten we gaan van persberichten. Het frituurbedrijf komt zowel op de eigen locatie als in de vakpers dus positief in de schijnwerpers.”

Een beetje voldoen, is niet voldoende                                                        Keurmerkhouders staan ??vermeld op Goedgefrituurd.nl en krijgen een uitgebreide vermelding in de Nationale Smulgids, de online adresgids voor ‘frituurspecialzaken die een omweg waard zijn’. Het zijn voorbeelden van marketingtools die ProFri de branche aanreikt. “Het is jammer dat niet alle ondernemers optimaal benutten. Je moet wel zelf de slingers ophangen. Maar ook kun je beoordelingen door een speciale QR-code op jouw kassabon, die landt op jouw eigen Smulscore-pagina. Wij reiken je alles aan, maar je moet het wel zélf zichtbaar maken in jouw zaak.” De uitrol van het keurmerk zou wat Van Rooij betreft zeker sneller gaan. “Maar we hebben te maken met strikte voorwaarden en willen geen zaken doen. Je voldoet of je voldoet niet. Een beetje voldoen, is niet voldoende.”

Tekst: Sara Terburg

Keurmerk in 5 stappen

De doorlooptijd is gemiddeld 6 tot 8 weken.

Stap 1: Vul als frituurondernemer de intentieverklaring en de zelfevaluatie in. Met beoordeel je eerst zelf of je met jouw bedrijf en medewerkers voldoet aan de voorwaarden of dat je eerst nog moet doorvoeren. Na het invullen bepaal je of je de aanvraag van het keurmerk definitief wilt doorzetten. Aan deze eerste stap zijn geen kosten of verplichtingen verbonden.

Stap 2: De aanvraag begint feitelijk met het indienen van uw eigen beoordeling. Besluit je om dat te doen, dan moet je eerst betalen voor het verdere traject. De aanvraagprocedure start dus met de verplichting: er wordt automatisch online een factuur gegenereerd die via e-mail wordt verzonden. Na ontvangst van de betaling start het verdere traject.

Stap 3: Een mystery guest bezoekt jouw bedrijf en maakt een uitgebreide rapportage. De ontdekkingen van dit bezoek worden aan jou teruggekoppeld. In de meeste gevallen zal deze rapportage een bevestiging zijn van wat jij al wist, maar vaak zijn de uitvindingen voor ondernemers aanleiding om aan de slag te gaan met het doorvoeren van ingewikkeld.

Stap 4: Er wordt een afspraak gemaakt met jou als ondernemer om de voorlopige zelfevaluatie én de rapportage van de mystery guest te bespreken. Tijdens dit beoordelingsgesprek wordt bekeken of er nog zaken anders of beter moeten en/óf kunnen. Indien nodig wordt het bedrijf opnieuw bezocht door een mystery guest.

Stap 5: Toewijzing van het Goed Gefrituurd-keurmerk bij een positieve score van minimaal 80 procent en een positieve beoordeling op de verplichte onderdelen. Het bijbehorend certificaat en de plaquette worden uitgereikt. Via een persbericht wordt de buitenwacht op de hoogte gesteld.

Van Rooij: “We borgen het keurmerk door keurmerkhouders minimaal één keer per jaar te laten bezoeken door een mystery guest voor een herkeuring. Indien nodig worden bovenstaande stappen gevolgd.

www.frituurcentrum.nl/keurmerk