Afbeelding

Wet- en regelgeving rondom horecabeveiliging

café

Beveiliging van horecagelegenheden is tegenwoordig haast niet meer weg te denken. Met name als het gaat om een café of discotheek, is horecabeveiliging aan de orde van de dag. Om de veiligheid van horecaondernemers, werknemers en gasten te kunnen waarborgen, dienen horecabeveiligers aan bepaalde wet- en regelgeving te voldoen. In dit artikel wordt uiteengezet wat deze wet- en regelgeving precies inhoudt.

1 Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus Een beveiligingsorganisatie is een door één of meerdere personen in stand gehouden particuliere organisatie die beveiligingswerkzaamheden verricht. Beveiligingsorganisaties dragen verantwoordelijkheid voor het bewaken de veiligheid van personen en goederen en wakend tegen de verstoring van orde en rust op terreinen en in en rondom gebouwen. Er zijn meerdere soorten beveiligingsorganisaties, waarvan de voornaamste zijn:


  • Particuliere beveiligingsbedrijven – deze bedrijven beveiligen één of meerdere organisaties of locaties;
  • Bedrijfsbeveiligingsdiensten – deze bedrijven beveiligen enkel de eigen organisatie;
  • Particulier geld- en waardetransportbedrijven;
  • Particuliere alarmcentrales.

In het geval van horecabeveiliging, wordt er doorgaans gebruik gemaakt van particuliere beveiligingsbedrijven. Beveiligingsorganisaties dienen bij het uitvoeren van hun beveiligingstaken de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (WPBR) op te volgen.

2 Beveiligingsvergunning Beveiligingsorganisaties zijn verplicht in het bezit te zijn van een beveiligingsvergunning die is goedgekeurd door het ministerie van Veiligheid en Justitie. Als je een beveiligingsorganisatie inhuurt, ben je er door deze vergunning van verzekerd dat de leidinggevenden van de organisatie geen schimmig verleden hebben die hun betrouwbaarheid in de weg kan staan.
3 Betrouwbaarheid en bekwaamheid Horecabeveiligers moeten tevens aan bepaalde eisen van betrouwbaarheid en bekwaamheid voldoen. Zo wordt hun achtergrond zorgvuldig gescreend en zijn ze verplicht in het bezit te zijn van het mbo-diploma ‘beveiliger’ of een daaraan gelijkwaardig diploma. De politie is verantwoordelijk voor het toezicht op particuliere (horeca)beveiligers.
4 Legitimatiebewijs voor horecabeveiligers Als een horecabeveiliger toestemming heeft gekregen zijn werk uit te mogen voeren, wordt een legitimatiebewijs verstrekt. Met dit legitimatiebewijs kan de horecabeveiliger aantonen zijn werkzaamheden dat hij volgens de WPBR is goedgekeurd om zijn beveiligingswerkzaamheden uit te voeren. Er zijn twee soorten legitimatiebewijzen voor beveiligers:
  • Het grijze legitimatiebewijs – Deze wordt verstrekt aan gediplomeerde beveiligingsbeambten met een afgeronde Beveiliger 2-opleiding of een door de wet daaraan gelijkgestelde opleiding.
  • Het blauwe legitimatiebewijs – Deze wordt verstrekt aan horecabeveiligers. Dit is een beperkt legitimatiebewijs en geldt enkel voor het daarop vermelde soort beveiligingswerkzaamheden.
5 Draagplicht van een uniform Horecabeveiligers moeten hun werkzaamheden altijd uitvoeren in een uniform dat is goedgekeurd door het ministerie van Veiligheid en Justitie. Ontheffing van de draagplicht van een uniform kan enkel worden afgegeven door de korpschef van de politie in de gemeente waar het beveiligingsbedrijf is gevestigd.
6 Gebruiken van wapens en handboeien Horecabeveiligers mogen tijdens hun werkzaamheden geen wapens of munitie in bezit hebben of vervoeren. Ook is het dragen en gebruiken van niet toegestaan. In zeer uitzonderlijke gevallen kan enkel de minister van Veiligheid en Justitie, in overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ontheffing verlenen van dit verbod.
7 Rapporteren van bijzonderheden Alle relevante feiten en omstandigheden die een horecabeveiliger tijdens zijn werkzaamheden heeft gesignaleerd dienen in een dienstrapport te worden vermeld. De horecabeveiliger dient alle bijzondere en afwijkende gebeurtenissen en voorvallen te rapporteren en zijn handelwijze erbij te vermelden.
8 Aanhouden, inbeslagname en aangifte Als een horecabeveiliger iemand op heterdaad betrapt, mag hij de verdachte aanhouden – net als iedere burger. Als er tot aanhouding over gegaan dient te worden, moet de horecabeveiliger  de verdachte overdragen aan een opsporingsambtenaar. Wanneer een verdachte is aangehouden, moet er altijd aangifte gedaan worden bij de politie.