De Horeca Alliantie doet een klemmend beroep op het kabinet om de positie van starters in de horeca te verbeteren. Een groot aantal horecaondernemers die in 2019 hun zaak hebben geopend, dreigt ondanks het aangekondigde corona-steunpakket voor starters, buiten de boot te vallen. Dit komt doordat de overheid de startdatum van een onderneming baseert op de datum van inschrijving bij de Kamer van Koophandel en niet op de openingsdatum van de zaak. Voor de horeca kan hier maanden tot wel meer dan een jaar tijd tussen zitten.

Lang voortraject
Pas na het tekenen van een huurcontract voor een nieuw bedrijf – waarvoor een KvK-inschrijving noodzakelijk is – vragen starters de benodigde vergunningen aan en kunnen ze beginnen met de verbouwing en inrichting. Dit betekent dat ná de inschrijfdatum nog een lange periode geen omzet wordt behaald. Omdat er geen omzet is in de eerste periode na de inschrijfdatum, kunnen veel starters ook níet aantonen dat ze omzetverlies lijden. Hierdoor blijven ze verstoken van coronasteun.

Suggesties aan kabinet
Om deze groep ondernemers ook gebruik te kunnen laten maken van de steunmaatregelen, stelt de Horeca Alliantie de volgende opties voor:

  1. Voor deze groep ondernemers kan, net als bij de starters, gekeken worden naar de omzet van Q3 2020 als referentie.
  2. Als een onderneming in de loop van 2019 zijn deuren heeft geopend en dus maar een paar maanden omzet heeft gemaakt, kan er door te extrapoleren een fictieve kwartaal- of jaaromzet over 2019 worden berekend op basis van de werkelijke omzet in de maanden dat de zaak open was. Deze berekende jaar- of kwartaalomzet over 2019 kan dan als referentieomzet worden gebruikt.
  3. Hanteer de openingsdatum van de horecazaak als startdatum, in plaats van inschrijvingsdatum bij KvK. De openingsdatum kan aangetoond worden door middel van de eerste dag waarop er een positieve inkomensstroom te zien is. Dit kan aangetoond worden door middel van een accountantsverklaring of overzicht pintransacties.