Veranderende wetgeving voor verpakkingen hebben grote gevolgen voor cateringbedrijven en leveranciers van kunststof verpakkingen en disposables. Door de SUP regelgeving wordt hergebruik de norm. CIRCO ziet dat, ook omdat grondstoffenprijzen hoger worden, organisaties en bedrijven met catering snel naar oplossingen zoeken voor het circulair inrichten van businesscases rond verpakkingen in de catering. Hoe kun je herbruikbare verpakkingen toepassen voor jouw bedrijf of instelling en op jouw plek in de keten? Hoe neem je je klanten mee in deze overgang? Welke nieuwe aanbieders van diensten moet je hiervoor betrekken? En nu we toch nadenken over nieuwe oplossingen: is het mogelijk om tot een businesscase te komen waarmee je je concurrentiepositie verbetert? Hiervoor organiseerde CIRCO twee trajecten ‘Tracks’ waarvan we de bevindingen graag met je delen.

De Europese Single Used Plastics (SUP) regelgeving is duidelijk: “Het gebruik van eenmalige kunststof bekers en verpakkingen is vanaf 1 januari 2024 verboden voor consumptie op locatie. Voor consumptie onderweg, thuisbezorging en take-away moet een herbruikbaar alternatief worden aangeboden en mogen eenmalige verpakkingen niet meer ‘gratis’ worden meegegeven.”

Bevindingen uit de CIRCO tracks
In een ‘Track’ onderzoeken we met tien bedrijven samen hoe de businesscase van elk bedrijf, vaak in ketenverband, circulair kan worden. In de afgelopen CIRCO Tracks werd duidelijk hoe belangrijk de specifieke context van de catering is voor het ontwerpen van een circulaire oplossing. In een gevangenis bijvoorbeeld, is de controle over het logistieke proces groot maar is de hygiëne een uitdaging. Bij een universiteit zijn de klanten daarentegen losser in het gebruik van de spullen en is de inzameling van gebruikte bekers en verpakkingen een grotere opgave. Daar komt bij: is er genoeg ruimte op het complex voor schoonmaakfaciliteiten?

De Europese Single Used Plastics (SUP) regelgeving is duidelijk: “Het gebruik van eenmalige kunststof bekers en verpakkingen is vanaf 1 januari 2024 verboden voor consumptie op locatie. Voor consumptie onderweg, thuisbezorging en take-away moet een herbruikbaar alternatief worden aangeboden en mogen eenmalige verpakkingen niet meer ‘gratis’ worden meegegeven.”

Welke onderwerpen worden besproken in de CIRCO Tracks?

  • Consumentengedrag en bereidheid
  • Retourlogistiek en administratie
  • Schoonmaken, veiligheid en hygiëne
  • Milieu-impact van herbruikbare verpakkingen
  • Benodigde faciliteiten voor hergebruik systemen
  • Services voor de ondersteuning van hergebruik systemen

Samenwerking in de keten
Samenwerking in de keten blijkt erg belangrijk bij het nadenken over circulaire businesscases. Wie plaatst en onderhoudt de schoonmaakmachines? Hoe neem je je klanten mee in de veranderende diensten? En wat doe je met de uiteindelijke afvalstromen na gebruik? Tijdens de Tracks van CIRCO gaan bedrijven en instellingen actief aan de slag om samen met leverancier, cateraar, organisatie, logistieke dienst en verwerker, een systeem te bedenken voor herbruikbare bekers of voedselverpakkingen. Het doorlopen van de track helpt partijen om gezamenlijk tot concrete oplossingen te komen en een plan te maken voor piloting en implementatie. Zo waren bij de tracks over herbruikbare verpakkingen alle ketenpartijen betrokken, ook de diensten rondom een locatie, zoals leveranciers, schoonmaak en logistiek. Begeleid door experts vinden ketenpartners samen een overwogen hergebruik-systeem, passend voor de context waarin de catering opereert.

“De echte ‘keten-Track’ werkt erg effectief omdat alle partners meegenomen worden in het proces. Een klik tussen partners is hierbij wel belangrijk!”
CIRCO Track-deelnemer

Nieuwe business kansen:
Kosten van herbruikbare verpakkingen worden niet meer bepaald door hun prijs maar door het aantal keren dat ze hergebruikt kunnen worden. Daarom moet een handelsbedrijf bijvoorbeeld de transitie maken van ‘verkopen’ naar ‘packaging as a service’. Dit vraagt om grote veranderingen en uitdagingen voor implementatie: zoals minder bekers maar wel van hogere waarde. Door de aanwezigheid van de ketenpartners tijdens een Track, en dus klanten, kun je meteen toetsen hoe het nieuwe business idee wordt ontvangen. Samen kom je tot de juiste oplossing en kun je pilots organiseren om packaging as a service in de praktijk te brengen.

“Goed om een leverancier van schoonmaakoplossingen erbij te hebben, die brengt vakspecifieke kennis mee over materialen”
CIRCO Track-deelnemer

Pilots
Uit de twee tracks over herbruikbare verpakkingen zijn zeven pilots ontstaan. Onder andere voor de Haagse Hogeschool en het Ministerie van I&W. CIRCO stuurt in de Tracks actief aan op samenwerken in de keten. Daar blijken direct hele mooie concrete samenwerkingen uit te ontstaan.

Circulaire oplossingen en meedenken met klanten
Veranderende wetgeving, zoals de Europese Single Used Plastics (SUP) richtlijn (1) vraagt van bedrijven en organisaties om geschikte oplossingen te vinden. Het doel is dat de verpakkingen niet in afvalbak verdwijnen maar dat ze worden ingezameld, gereinigd en opnieuw gebruikt. Goede oplossingen zijn haalbaar qua functionaliteit, kosten en logistiek. Hierover is veel nieuwe kennis beschikbaar waarmee nieuwe oplossingen en businesskansen haalbaar worden.

page3image42518352

Meedoen met een CIRCO track
Wil jij ook aan de slag met efficiënte oplossingen en nieuwe mogelijkheden voor businesscases op jouw plek in de keten? En zo op tijd klaar zijn voor veranderende wet- en regelgeving? Doe dan mee met een CIRCO track over herbruikbare verpakkingen.

Dit najaar is de Track ‘Circulair verpakken van afhaal- en bezorgmaaltijden’

Of mail naar de verpakkingen-experts binnen CIRCO: Siem Haffmans: siem@circonl.nl
Ronald Lewerissa: ronald@circonl.nl
Rosa Jager: rosa@circonl.nl

Wil je meer lezen over circulaire verpakkingen, kijk op onze website: Kennisbank: Circulair verpakken

Kijk voor succescases: CIRCOnl.nl/cases/
En voor meer over CIRCO kijk op: CIRCOnl.nl/doe-mee/