horeca compensatie-horeca steunpakket

De coronacrisis duurt nu al ruim een jaar. De Covid-19 maatregelen hebben invloed op het leven van ons allemaal, maar bij horecaondernemers, daar is het toch wat harder ingeslagen dan bij anderen. De eet- en drinkgelegenheden zijn al maanden gesloten, en voor sommige ondernemers staat het water erg hoog.

Bij FORSYTE Advocaten houden wij ons dagelijks bezig met wat wij kunnen betekenen voor deze groep ondernemers. Wij zien in de praktijk dat de sluiting niet alleen financiële gevolgen heeft, maar ook emotioneel zeer ingrijpend is. Helaas wachten ondernemers (hierdoor) soms te lang met actie ondernemen. Dat is erg jammer, want vechten tegen de financiële schade is absoluut geen verloren zaak. Advocaat Simon van Zijll heeft in oktober 2020 het kort geding voor heropening tegen de Staat gevoerd voor 63 horecaondernemers. De schadecompensatieprocedure is de logische vervolgstap die nu gezet gaat worden.

Nadeelcompensatie
De Nederlandse Staat is gehouden om het financiële nadeel van de horecaondernemers te compenseren. Hierom zijn er verschillende steunpakketten in het leven geroepen zoals: NOW, TVL en TOZO. Inmiddels zijn wij maanden verder, en blijken de steunpakketten voor veel ondernemers onvoldoende om het hoofd boven water te houden.

FORSYTE Advocaten is daarom in samenwerking met Stichting RED een initiatief gestart. Wij vorderen alle schade van de Staat waaronder: belastingschulden, staatsleningen, huurachterstanden en uitgestelde betalingen aan leveranciers. De inschrijvingstermijn voor de eerste procedure is gesloten op 15 maart 2021. De inschrijving voor de tweede procedure opent binnenkort. Houd onze website in de gaten voor meer informatie: www.horecaschadecompensatie.nl

 

Schulden verlagen met de WHOA
Gaat uw bedrijf richting faillissement? Heeft u meerdere schuldeisers? Per 1 januari 2021 is de nieuwe Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) van kracht gegaan. Hiermee kunnen (levensvatbare) ondernemingen een faillissement voorkomen. Bedrijven worden van faillissement gered middels een gedeeltelijke betaling aan schuldeisers en kwijtschelding van de restschuld voor een doorstart of een pijnloze beëindiging van de onderneming.

Kort gezegd: de rechtbank dwingt uw crediteuren akkoord te gaan met betaling van een percentage van de vordering.

REKENVOORBEELD: (fictief)

Eetcafé Bruin

Gewone schuldeisers (leveranciers, verhuurder, etc)              EUR 220.000
Belastingdienst                                                                   EUR   80.000
Totaal:                                                                                EUR 300.000

WHOA-regeling:

Gewone schuldeisers krijgen: 15%                                       EUR   33.000
Belastingdienst krijgt: 20%                                                  EUR   16.000
Besparing:                                                                          EUR 251.000

De WHOA kan middels twee verschillende akkoorden een uitkomst bieden voor een onderneming die bijna failliet is: een reorganisatieakkoord of een liquidatie akkoord.

Indien er sprake is van een problematische schuldenlast, maar de onderneming nog levensvatbaar is, kunt u een reorganisatieakkoord aanvragen. Mocht de onderneming niet door willen gaan, kunnen middels een liquidatieakkoord de activiteiten van de onderneming zo beëindigd worden dat u niet met grote restschulden achterblijft. De procedure wordt bij de rechtbank ingesteld door een advocaat. Ook in deze procedure kan FORSYTE Advocaten u bijstaan.

forsyte advocaten-logo-horeca compensatie

Kunnen wij u helpen of heeft u vragen? Bel of e-mail ons kantoor:
www.forsyte.nl
info@forsyte.nl
085-4017179