De niet opgegeten frietjes, oudbakken brood, vlees- en visresten, producten die over datum zijn – in de horeca is het niet te voorkomen dat er dagelijks veel voedsel wordt weggegooid. Eigenlijk behoorlijk zonde dat hier niets mee wordt gedaan en deze bergen afval dragen zeker niet bij aan de duurzame wereld waar we met z’n allen naar toe willen.

Als klant van ReFood gaat u op een eenvoudige manier bijdragen aan een duurzame wereld! ReFood stelt rolcontainers ter beschikking om de afvalresten in te zamelen en filtert hieruit alle organische materialen. 

Wij beschouwen dergelijke reststoffen niet als afval, maar als waardevolle grondstof. In onze eigen biogascentrales zetten we dit organische materiaal op een natuurlijke manier om in duurzame stroom, milieuvriendelijke warmte en organische bemesting voor landerijen. Hiermee sluiten wij de recycling cyclus en brengen belangrijke voedingsstoffen weer terug in de natuur.

ReFood biedt u een wereldwijd uniek duurzaamheidscertificaat aan, waarin de gunstige milieueffecten en uw bespaarde CO2-uitstoot worden gecertificeerd. Een mooi visitekaartje naar uw eigen klanten toe. 

Voor meer informatie, ga naar www.refood.nl